orthoapnea "Voor zorgeloze nachten"

OrthoApnea

OrthoApnea is een vernieuwend, gepatenteerd, intraoraal apparaat dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van het snurken en het slaapapneusyndroom.

Wat is slaapapneu

Tijdens de slaap ontspannen de spieren zich die belast zijn met de luchttoevoer, waardoor deze bemoeilijkt wordt ter hoogte van de keelholte. De zachte weefsels gaan trillen en veroorzaken het snurken. Dikwijls is de gebrekkige luchtstroom de reden dat er te weinig zuurstof in het bloed komt. De hersenen worden gealarmeerd door dit zuurstofgebrek en de slaap wordt talrijke malen onderbroken.

Het zuurstof gebrek heeft een serie symptomen tot gevolg zoals slaperigheid, vermoeidheid en depressie. In het algemeen verhoogt de slaapapneu zelfs het risico op bepaalde ziektes zoals hoge bloeddruk, hartaanval, trombo-embolie en fibromyalgie.

Slaperigheid, geheugenverlies en verandering in de gemoedstoestand drukken een stempel op het persoonlijke en sociale leven en hebben een negatieve invloed op de prestaties in het werk. Bovendien verhoogt slaapgebrek het risico van een ongeluk op het werk of in het verkeer.

Wat voor invloed heeft slaapapneu op onze gezondheid?

De meest efficiënte oplossing: OrthoApnea

OrthoApnea is een vernieuwend, gepatenteerd, intraoraal apparaat dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van het snurken en het slaapapneusyndroom. De werking berust op het gecontroleerd en comfortabel naar voren halen van de onderkaak. Dit gebeurt door de spierspanning bij de luchtpijp te verhogen. Hierdoor wordt de luchtdoorvoer vergemakkelijkt, wat op zijn beurt weer zorgt voor het verdwijnen van het snurkgeluid. Dit levert een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven op.

Kenmerken van de OrthoApnea:

Algehele bewegingen voor meer comfort