silensor "Voor zorgeloze nachten"

Silensor

De Silensor is een comfortabele oplossing die bewegingen van de onderkaak toelaat. Alleen het dalen en achterover zakken wordt tegengehouden. Dit maakt van de Silensor een comfortabel en tegelijk doeltreffend anti-snurkapparaat. 

De Silensor bestaat uit twee transparante platen: een plaat voor de bovenkaak en een plaat voor de onderkaak.
De onderkaak wordt door twee verbindingsdelen, die de platen zijdelings verbinden, naar voren gebracht. Hierdoor zorgt de Silensor voor een verwijding van de keelholte. De snelheid van de ingeademde lucht neemt af en daarmee het lawaaierig trillen van de weke delen.
Klinische tests hebben uitgewezen dat het naar voren plaatsen van de onderkaak het snurken bij meer dan 90% van de patiënten vermindert. De Apneu-index kan ongeveer 50% zakken.

 

.